Strojní omítky

Doba, kdy se na stavbu přivezl písek, cement, vápno a z těchto materiálů se připravila omítka jsou již dávno pryč. Dnes většina stavebníků používá strojní omítky pro jejich kvalitu a rychlost.

Strojní omítky jsou rychlým a moderním způsobem realizace omítání stěn a stropů v rodinných domech, bytových domech, ale i v průmyslových prostorech. Omítky provedené strojním nahazováním nabízejí celou řadu výhod. Hlavní předností, kterou Vám strojní omítky nabízejí je rychlost realizace a kvalita provedení. Materiály, které se používají pro strojní omítání mají přesně dané neměnné složení, nehrozí zde výkyvy kvality jako při přípravě omítky na stavbě.

Rozdělení strojních omítek

Existuje mnoho pohledů na rozdělení omítek. Rozdělit je můžeme např. podle použití na vnitřní a vnější a dále pak podle pojiva, funkce, pevnosti, struktury či dalších specifických vlastností.

Jádrové strojní omítky

Jádrová omítka je klasická, vyzkoušená, strojní omítka, vhodná i do vlhkých prostorů jako jsou fasády koupelny, výrobní provozy a td... Hlavní funkcí jádrové omítky je vytvoření vyrovnávací vrstvy. Kromě toho plní též funkci tepelně izolační a v některých případech též další speciální funkce, jako je jímání výmětových solí nebo umožnění difuze vodních par u vlhkého zdiva.

Štuková (jemná) omítka

Funkcí štukové omítky je vytvořit ideálně rovný jemnozrnný podklad pod nátěr, jemnou šlechtěnou omítku, sádrovou stěrku, tapetu apod. Srovnává drobné povrchové nerovnosti jádrové omítky nebo jiného rovného podkladu (pórobetonu apod.). Štuková omítka nesmí zůstat nikdy povrchově neošetřena.

Sádrová omítka

Sádrové omítky jsou velice vhodný materiál pro použití do interiéru obytných budov, a to díky schopnosti rychle absorbovat značné množství vlhkosti při jejím zvýšení a pozvolném uvolňování této vlhkosti zpět do interiéru.

Sádrová omítka je již podkladem pro konečnou povrchovou úpravu, čímž odpadá potřeba štukování.

Sádrová omítka urychlí stavbu 2 až 3 krát, protože potřebuje v průměrných stavebních podmínkách na vyschnutí cca 10 až 14 dní (omítky s cementem až 28 dní). Mnohostrannost použití umožňuje provést všechny omítky v domě jedním materiálem bez ohledu na rozdílné podklady i potřebné tloušťky až do 50mm.

Sádrové omítky můžeme nanášet na všechny standardní stavební materiály, jediným omezením je trvale vlhké zdivo bez izolace proti zemní vlhkosti.

Výhody

Volba strojní omítky

Typ omítky je volen podle podkladového zdiva v interiéru nebo exteriéru a požadavků na jakost omítky. Do interiéru jsou voleny sádrové, vápeno-sádrové, vápeno-cementové a cementové omítky. Naopak do exteriéru jsou voleny výhradně vápeno-cementové a cementové omítky, jelikož mají nejvyšší odolnost. Při použití sádrové nebo vápno-sádrové omítky je dosahováno nejhladších povrchů.

Hladký povrch je získán díky velmi malé zrnitosti omítkové směsi. Takto hladký povrch se výborně hodí pro následné malby a tapety.

Ke strojním omítkám jsou vždy nejlepší strojní betonové podlahy ať již obsahují podlahové vytápění, nebo s radiátory.

Kontaktní formulář

Abychom vyloučili vyplnění automatem, doplňte číslicemi výsledek.